Stichting Rafaël werd in april 2002 opgericht door Frans van Hellemondt, In de allereerste nieuwsbrief van de stichting schreef hij o.a.:

“Geachte sympathisant”

“We hebben bij onze reis in Armenië zoveel ellende en verdriet gezien dat de stichting Rafaël alles in het werk zal stellen om financiële middelen te vergaren om te helpen”.

In Armenië heerst veel ‘verborgen’ armoede en de toekomst voor heel veel kinderen is uitzichtloos. In december 1988 werd het noordelijk deel getroffen door een zware aardbeving waarvan de gevolgen tot de dag van vandaag nog zichtbaar en voelbaar zijn. Het land was ooit onderdeel van de Sovjet-Unie maar verklaarde zich augustus 1990 onafhankelijk. 

Stichting Rafaël heeft een bestuur bestaande uit een kleine groep enthousiaste mensen die uitsluitend als vrijwilliger werken. Ze is een onafhankelijk organisatie die via direct contact kleinschalig werkt en ondersteunt zo vele tientallen arme, zieke en gehandicapte Armeense kinderen met een maandelijks bedrag voor voeding, geneesmiddelen, medische verzorging en scholing. Ook realiseerde ze diverse projecten zoals een speeltuin, een "Kindergarten", handwerkopleidingen, medische en orthopedische voorzieningen.

De stichting is vernoemd naar Rafaël, de beschermengel van kinderen. U kunt stichting Rafaël op een paar manieren in haar werkzaamheden steunen:

  • door het overmaken van een donatie op bankrekening
    NL39 INGB 0680 340 246
  • door vast donateur te worden voor maandelijks € 25,-- of  € 300,-- per jaar
  • met een overeengekomen gift voor 5 jaar (voor meer info zie onze website of neem contact met ons op)

Wij zijn blij met elke gift en uw donatie komt rechtstreeks ten goede aan de hulpbehoevende kinderen. Sinds 1 januari 2008 staat onze stichting geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI) onder RISN-nr. 810781670 en zodoende zijn uw giften voor de  inkomstenbelasting aftrekbaar. Zie https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ (vul in Rafael, Berg en Terblijt).

 

Hieronder de film ‘Limburg Helpt’ uit 2012 gemaakt door Marijn Poels in opdracht van L1

 

 

Hieronder een interview uit 2015 met José Hendrix over onze stichting