Functie Naam
Voorzitter Suren Karian
Co-voorzitter José Hendrix
Secretaris Theja Hendrix
Penningmeester John Moonen
Bestuursleden Karel Majoor
Bert Houtbeckers
Vera Joosten
Frits Peters

Webmaster, design & fotografie:
fotonique | Nico Bastens Photography       www.fotonique.nl

De bestuursleden zijn enthousiaste vrijwilligers en ontvangen géén enkele vergoeding voor de door hen te verrichten werkzaamheden. Zo mogelijk jaarlijks bezoeken enkele van hen Armenië om daar met de vier Armeense contactpersonen ter plekke bij kinderen en op locaties te gaan kijken hoe het geld besteed is. Tevens worden met de contactpersonen geëvalueerd en afspraken gemaakt voor de toekomst. De kosten die de bestuursleden maken voor deze reis worden niet uit de stichtingskas betaald. De leden betalen deze zelf.