Medische ondersteuning

Net zoals in Nederland erkent men ook in Armenië het belang van "een gezonde geest in een gezond lichaam".

Veel van onze kinderen lijden aan vitamine- en ijzergebrek doordat verse groenten en fruit heel duur zijn in Armenië. Een ziektekostenverzekering is voor arme mensen onbetaalbaar en de regering vergoedt alleen ziekenhuisopnames en operaties tot een leeftijd van 12 jaar.
Andere kosten zoals voor onderzoek, medicatie, bril, hoorapparaat, fysiotherapie, logopedie, psychische hulp en ook reiskosten hiervoor moeten door de ouders zelf betaald worden.

Uit het medisch project kunnen ouders hiervoor een beroep op ondersteuning doen.

Mocht u dit project een warm hart toedragen en willen steunen dan kunt u geld overmaken aan Stichting Rafaël op rekening NL39INGB 0680 3402 46 onder vermelding van medisch project. Hartelijk dank!