Groenten- en fruittuinen

Dit project heeft als doel meer vers fruit en groenten voor de kinderen beschikbaar te stellen. 
Door de grote armoede en het karige eten hebben veel kinderen een vitamine- en ijzergebrek. Vooral groenten en fruit zijn schaars en heel duur en dus voor arme mensen onbetaalbaar. De werkloosheid in Armenië ligt boven de 70%.

In 2020 is dit project gestart in drie dorpen (Kurtan, Hopartsi en Vardablour). Onder leiding van een enthousiaste schooldecaan zijn er bij scholen fruitbomen, bessen- en frambozenstruiken geplant. De eerste frambozen werden inmiddels geoogst. 

De leerplicht in Armenië is vanaf 6 tot 16 jaar. Het algemene onderwijs wordt gegeven in klassikale vorm in een school voor alle leerplichtige kinderen. Heel mooi is het dan ook om met oudere leerlingen, bijgestaan door directie, leraren en eventueel dorpelingen moestuinen met groenten en fruitbomen rondom scholen te realiseren. De opbrengst daarvan kan verdeeld worden over de leerlingen zodat er voldoende groenten en fruit op het menu komen te staan.

Door de Corona-crisis kon de geplande reis in 2020 en 2021 naar Armenië om o.a. dit project te realiseren, niet doorgaan. In oktober 2022 hebben we de reis te kunnen maken en de positieve resultaten project in Kurtan met eigen ogen kunnen zien.

Voor uitbreiding van dit project zijn er al verschillende aanvragen bij onze stichting ontvangen. Zo ontvingen wij in januari 2023 van de stichting Rinévé voor de derde maal € 2.000,00.

Mocht u dit project een warm hart toedragen en willen steunen dan kunt u geld overmaken aan Stichting Rafaël op rekening
NL39INGB 0680 3402 46 onder vermelding van project moestuinen en fruitbomen. Hartelijk dank!