Het bestuur is er tot zijn grote genoegen in geslaagd een comité van aanbeveling samen te stellen, dat op dit moment bestaat uit onderstaande leden.

Zij allen hebben getuigd van hun belangstelling en sympathie voor de doelstellingen en ambities van onze Stichting Rafaël en hun bereidheid uitgesproken om ons in voorkomend geval van advies en steun te dienen.

 

Naam Functie of voormalige functie
Mevr. J.E. van Bruggen Examinator ergotherapieopleiding in Armenië
Mevr. M.E. Eijck-Voncken Kasteel Wylre / Hedge House
H.J.M.M. Eykenboom Oud-directeur Telegraaf Drukkerij Groep
Dr. J. Kremers Oud-commissaris van de Koningin in de Provincie Limburg
Drs. C.A.C.M. Nuytens Oud-burgemeester van Valkenburg aan de Geul
Mgr. Drs. H. Smeets Bisschop van Roermond