• In oktober 2022 gaan een aantal bestuursleden naar Armenië. Zoals altijd worden de kosten van deze reis niet uit de stichtingskas betaald. De leden betalen de kosten zelf. Bezocht worden onze contactpersonen om met hen enkele van onze kinderen te bezoeken. Tevens zal er gekeken worden naar locaties voor het project moestuinen met groenten en fruitbomen en hoe dit verder vorm te geven. Van de stichting Rinévé heeft stichting Rafaël € 2.000,00 gekregen om dit project te realiseren. Door de Corona-crisis kon de geplande reis in 2020 en 2021 naar Armenië om o.a. dit project te realiseren, niet doorgaan.