Project moestuinen

De leerplicht in Armenië is vanaf 6 tot 16 jaar. Het algemene onderwijs wordt gegeven in klassikale vorm in een school voor alle leerplichtige kinderen. Door de grote armoede en karige hebben veel kinderen een vitamine- en ijzergebrek. Vooral groenten en fruit zijn schaars en heel duur en dus voor arme mensen onbetaalbaar. De werkeloosheid in Armenië ligt boven de 70%.

Heel mooi is het dan ook om met oudere leerlingen, bijgestaan door directie, leraren en eventueel dorpelingen moestuinen met groenten en fruitbomen rondom scholen te realiseren. De opbrengst daarvan kan verdeeld worden over de leerlingen zodat er voldoende groenten en fruit op het menu komen te staan.

Van de stichting Rinévé hebben we € 2.000,00 gekregen om dit project te realiseren. Door de Corona-crisis kon de geplande reis in 2020 en 2021 naar Armenië om o.a. dit project te realiseren, niet doorgaan. We hopen in 2022 de reis te kunnen maken.